عنوان پروژه :    نظارت کارگاهی پروژه های واحد مهندسی و توسعه شرکت آهن و فولاد ارفع
کارفرما :    آهن و فولاد ارفع
وضعیت :    در حال اجرا
    
عنوان پروژه :    نظارت عالیه پروژه های آب و فاضلاب فولاد سرمد ابرکوه 
کارفرما :    آهن و فولاد سرمد ابرکوه
وضعیت :    در حال اجرا
    
عنوان پروژه :    بازرسی فنی و نظارت کارگاهی بر احداث سیستم تصفیه پساب واحد فولادسازی
کارفرما :    آهن و فولاد ارفع
وضعیت :    خاتمه یافته