عنوان پروژه :    انجام خدمات مهندسی اصلاح ، بهینه سازی و بازنگری طرحهای موجود و تهیه طرح های تکمیلی واحد فولادسازی و احیاء مستقیم
کارفرما :    آهن و فولاد ارفع
وضعیت :    درحال اجرا
    
عنوان پروژه :    انجام خدمات مشاوره شامل طراحی و مهندسی  جهت پروژه های آب و فاضلاب و طرح های تکمیلی مجتمع فولاد سرمد ابرکوه
کارفرما :    شرکت آهن و فولاد سرمد ابرکوه
وضعیت :    درحال اجرا
    
عنوان پروژه :    خدمات مشاوره جهت پروژه تصفیه پساب واحد فولاد سازی ارفع
کارفرما :    آهن و فولاد ارفع
وضعیت :    خاتمه یافته