طراحی و مهندسی : 
شرکت فنی مهندسی پیرامون صنعت با بهره گیری از نیروهای متخصص و توانمند و با استفاده از نرم افزارهای تخصصی معتبر ، توانایی ارائه خدمات مهندسی در زمینه های مختلف را دارا می باشد :
-  بخش برق و اتوماسیون و ابزار دقیق
-  بخش تأسیسات و HVAC
-  بخش انتقال مواد گروه مکانیک
-  بخش سیالات-گروه مکانیک
-  بخش مهندسی ساختمان و معماری
-  بخش مهندسی فرآیند متالوژیکی
-  بخش راه و جنرال پلان